Szablony zaproszeń

szablony zaproszeń składanych

zaproszenia poziome DL (210×97), 4 strony, składane po krótkim boku (otwierane w bok)
zaproszenia poziome DL (99×210), 4 strony, składane po długim boku (otwierane do góry)